26.03.2022

Rozpoczęcie I etapu budowy
Wykonano początkowe prace ziemne:
- wykop
- wykonanie betonu podkładowego
- zaszalowano i zazbrojono ławy fundamentowe

Rozpoczęto betonowanie ław fundamentowych na budynku od 1A do 1H

Iwiny

26.03.2022

Zakończyliśmy prace budowlane I etapu osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie całego I etapu.

Osiedle Karwiany

28.02.2022

Trwają pracę nad wykonaniem kondygnacji parkingu podziemnego.

Obecnie wykonujemy:
- wykop w polu D2, C2
- chudy beton w polu D2
- zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej: C1,
- elementy pionowe w polu D1

Forest Międzyzdroje

18.01.2022

Prezentujemy postęp prac na budowie hotelu Forest w Międzyzdrojach.

Trwają prace związane z wykopem, likwidacją kolizji i organizacją zaplecza budowy, a już niedługo rozpoczniemy pierwsze betonowania

Forest Międzyzdroje

30.12.2021

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla przebudowy i rozbudowy budynku zarządu dawnej słodowni w kompleksie zespołu budynków Browaru Piastowskiego przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu.

Browar Piastowski

28.12.2021

Rozpoczęliśmy budowę hotelu Forest w Międzyzdrojach.

Budowa pięciokondygnacyjnego budynku z parkingiem podziemnym pochłonie:
- 28 000 m³ wykopu
- 9606,69 m³ betonu
- 1 026 140 kg stali
- 13 376,94 m² stropów prefabrykowanych
- 3003,66 m² balkonów prefabrykowanych

Forest Międzyzdroje

27.11.2021

Trwają prace:
- biały montaż elementów instalacji sanitarnych na piętrach (V-VII),
- biały montaż elementów instalacji elektrycznych na piętrach (V-VII),
- wykończenie lokali usługowych parteru,
- zagospodarowana terenu.

Legnicka 60C Budynek A

26.11.2021

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej wraz z przyłączami.

Trwają pracę związane z wykonaniem powierzchni utwardzonych, chodników i podjazdów.

Osiedle Karwiany

10.11.2021

Trwają prace:
I etap
- montaż dachówki, ław kominiarskich, wyłazów dachowych i zewnętrznych parapetów okiennych,
- wykonanie izolacji termicznej elewacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych
II etap
- wykonanie konstrukcji dachu oraz montaż stolarki okiennej

Księginice

05.10.2021

Wykonujemy:
- elementy akcentowe elewacji,
- prace zagospodarowania terenu,
- montaż balustrad zewnętrznych,
- warstwy zabudowy g-k połaci dachowej

Zakończyliśmy:
- izolacje termiczną elewacji,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- elementy konstrukcji więźby dachowej
- murowanie ścian działowych

Bielany Wrocławskie

30.09.2021

Trwają prace:
- montaż stolarki okiennej górnych kondygnacji,
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych I i II piętra,
- wykonanie ścian działowych oraz szachtów murowanych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej stropodachu

Legnicka 60C Budynek B

29.09.2021

Trwają prace:
- biały montaż elementów instalacji sanitarnych na piętrach (I-IV),
- biały montaż elementów instalacji elektrycznych na piętrach (I-IV),
- wykonanie wykończenia posadzek winylowych
- montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych do łazienek apartamentów,
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu

Legnicka 60C

25.08.2021

- Trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji dachu
- Rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej
- Rozpoczęliśmy prace murarskie na II etapie inwestycji

Księginice

23.08.2021

Zakończyliśmy pracę związane z wykonaniem i wykończeniem budynków.

Trwają prace związane z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

Osiedle Karwiany

12.08.2021

Zakończyliśmy prace związane z izolacją termiczną i wyprawą tynkarską elewacji wraz z wykonaniem elementów akcentowych.
Wykonaliśmy kompletne pokrycie dachu, tynki wewnętrzne, posadzki, obudowy połaci dachowych.
Trwają prace związane z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

Osiedle Karwiany

14.07.2021

Trwają prace:
- biały montaż elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych na piętrach (I-IV),
- wykonanie izolacji termicznej oraz tynkowanie ścian klatki schodowej,
- wykonanie przedścianek z płyt g-k,
- płytowanie sufitów dolnych kondygnacji (piętra V - VII),
- warstwy wykończeniowe posadzek na parterze.

Legnicka 60C

05.07.2021

Trwają prace:
- wykonanie ścian murowanych oraz stropów II piętra,
- zbrojenie i betonowanie stropów II piętra,
- rozpoczęcia prac instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Legnicka 60C Budynek B

01.07.2021

Dla I etapu inwestycji trwają prace:
- zbrojenie i betonowanie trzpieni I piętra
- wykonanie murowanych ścian szczytowych,
- wykonanie fragmentów stropu nad I piętrem,
- wykonanie szalowania, zbrojenia i betonowania wieńców I piętra

Księginice

05.05.2021

Trwają prace:
- wykonanie płytek gresowych w łazienkach apartamentów,
- montaż jednostek klimatyzacyjnych w apartamentach
- płytowanie sufitów dolnych kondygnacji (piętra I - IV),
- wykonanie elementów wentylacji restauracji,
- wykonanie warstw podbudowy dróg wewnętrznych.

Legnicka 60C

30.04.2021

Dla I etapu inwestycji zakończyliśmy:
- wykonanie ław i ścian fundamentowych
- wykonanie trzpieni fundamentowych
- izolację przeciwwodną i termiczną ław fundamentowych,
- zasypki wewnętrzne fundamentów oraz betonowanie posadzek chudym betonem,
- instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej, wody i przyłącza prądu.

Księginice

29.04.2021

- Zakończyliśmy krycie połaci dachowej na budynkach III etapu,
- Zakończyliśmy obróbki blacharskie kominów i ścian szczytowych w budynkach III etapu,
- Zakończyliśmy prace żelbetowe i murarskie na kondygnacji I i II piętra w budynkach IV i V etapu.

Bielany Wrocławskie

26.03.2021

Wykonujemy ściany nośne i stropy I piętra w budynkach IV i V etapu oraz elementy konstrukcji więźby dachowej w budynkach II i III etapu,
Zakończyliśmy prace żelbetowe i murarskie w budynkach II i III etapu:
- murowanie ścian działowych w budynkach II i III etapu,
- murowanie kominów w budynkach II i III etapu,
-  ściany i stropy parteru w budynkach IV i V etapu

Bielany Wrocławskie

19.03.2021

Rozpoczęliśmy budowę osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Księginice. Osiedle posiada 34 domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, realizowane w II etapach.

Księginice

13.03.2021

- Trwają prace tynkarskie oraz wykonanie posadzek wszystkich kondygnacji
- Wykonujemy izolacje ścian wewnętrznych, instalacje części wspólnych,
- Wykonujemy warstwy wyrównawcze posadzek,
- Wykonujemy ruszty sufitów i ścian g-k.

Legnicka 60C

05.03.2021

Przystąpiliśmy do wykonania budynku B w kompleksie budynków hotelowych przy Legnickiej 60 C.

Legnicka 60C

22.02.2021

Trwają pracę związane z izolacją termiczną i wyprawą tynkarską elewacji oraz wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku.

Osiedle Karwiany

06.02.2021

- Zakończyliśmy montaż stolarki okiennej
- Zakończyliśmy wykonanie podkonstrukcji pod montaż akcentowych płycin elewacyjnych
- Zakończyliśmy izolację termiczną ścian zewnętrznych elewacji północnej, wschodniej i zachodniej
- Zakończyliśmy murowanie ścian działowych budynku
- Zakończyliśmy prace elewacyjne - wykonania winylowych płytek elewacyjnych na elewacji wschodniej

Legnicka 60C

06.02.2021

- Trwają prace instalacyjne rozprowadzenia instalacji na kondygnacjach budynków
- Rozpoczęliśmy wykonanie izolacji termicznej ścian wewnętrznych
- Zakończyliśmy prace izolacji termicznej i przeciwwodnej na stropodachu budynku
- Rozpoczęliśmy prace posadzkarskie na kondygnacjach naziemnych
- Rozpoczęliśmy prace tynkarskie na kondygnacjach naziemnych

Legnicka 60C

02.12.2020

- Trwają prace nad pokryciem dachu
- Na części lokali zamontowano stolarkę okienną
- Rozpoczęliśmy prace ociepleniowe

Osiedle Karwiany

16.11.2020

- Zakończyliśmy montaż stolarki okiennej na elewacji północnej budynku
- Wykonaliśmy izolację termiczną stropodachu nad VI piętrem
- Trwają prace instalacyjne głównych szachtów instalacji sanitarnych w budynku
- Rozpoczęliśmy murowanie ścian działowych budynku
- Rozpoczęliśmy prace związane z izolacją termiczną elewacji północnej budynku
- Rozpoczęliśmy izolacje termiczną i przeciwwodną stropodachu budynku

Legnicka 60C

28.10.2020

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem stanu surowego budynku. Rozpoczynamy prace związane z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i elektrycznymi.
Rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej oraz prace związane z izolacją dachów

Legnicka 60C

28.10.2020

Trwają pracę nad budową II linii zabudowy osiedla. Obecnie wykonujemy ściany nośne i stropy II Etapu inwestycji

Bielany Wrocławskie

05.10.2020

Zakończyliśmy prace stanu surowego I etapu osiedla. Rozpoczynamy pracę nad wykonaniem pokrycia dachowego, montaż okien połaciowych, murowania ścian działowych oraz kominów

Osiedle Karwiany

30.09.2020

Zakończyliśmy już pracę nad stanem surowym V piętra budynku, zakończono betonowanie pierwszej części stropu nad V piętrem. Obecnie trwają pracę nad wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

Legnicka 60C

07.09.2020

Zakończyliśmy kolejny etap budowy zespołu budynków hotelowych przy ul. Legnickiej 60 C. Obecnie trwają pracę nad wykonaniem ścian konstrukcyjnych IV piętra oraz wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku

Legnicka 60C

14.08.2020

Trwają prace stanu surowego budynku, zakończyliśmy już elementy żelbetowe

Legnicka 60C

20.07.2020

Trwają prace stanu surowego osiedla Karwiany Park. Zakończyliśmy już prace murarskie i żelbetowe oraz rozpoczęliśmy wykonanie więźby dachowej I etapu inwestycji

Osiedle Karwiany

14.07.2020

Rozpoczęliśmy prace związane ze wznoszeniem żelbetowej konstrukcji budynku

Legnicka 60C

26.06.2020

Trwają prace wykończenia elewacji i połaci dachowej I linii zabudowy osiedla oraz prace stanu surowego w II linii zabudowy

Bielany Wrocławskie

24.06.2020

Betonujemy płytę fundamentową budynku

Legnicka 60C

24.06.2020

Rozpoczęliśmy prace na budowie zespołu budynków hotelowych na Legnickiej 60 C. Inwestycja zawierać będzie 188 wysokiej klasy apartamentów o indywidualnej formie wykończenia. Za projekt odpowiedzialne jest renomowane biuro AP Szczepaniak. Termin zakończenia inwestycji IV Q 2021 r

Legnicka 60C

04.04.2020

Trwają prace stanu surowego osiedla Karwiany Park. Rozpoczęliśmy wznoszenie kondygnacji parteru w I etapie oraz wykonujemy prace ziemne i fundamentowe II etapu osiedla

Osiedle Karwiany

06.03.2020

Rozpoczęliśmy betonowanie stropów parteru II linii zabudowy osiedla

Bielany Wrocławskie

29.01.2020

Rozpoczęliśmy prace na budowie osiedla Karwiany Park

Osiedle Karwiany

chevron-right