Michał Olejnik

Prezes zarządu
Olejnik Inwestycje powstała z myślą o prowadzeniu procesu realizacji inwestycji jako kompleksowego zadania, począwszy od analizy chłonności poprzez etap projektowania, aż po realizację i rozpoczęcie użytkowania obiektu.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów pokazują jak istotne jest współdziałanie działu realizacji inwestycji i biura projektowego już na etapie doboru gruntu i opracowania dokumentacji projektowej.
Przedmiotem działalności spółki jest Generalne Wykonawstwo obiektów budowlanych obejmujące kompleksową realizację robót budowlanych wraz z we wsparciem inwestora na etapie wyboru działki, analizy wykonalności inwestycji, projektowania, optymalizacji i realizacji inwestycji.
Wiedza i zaangażowanie poparte wieloletnim doświadczeniem przy prowadzeniu i projektowaniu obiektów kubaturowych pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających zadań inwestycyjnych.

Rafał Kuczykowski

Kierownik budowy
Dział realizacji inwestycji

Anna Grzeszek

Główny specjalista ds. kontraktów i umów
Dział kontraktów i umów

Karolina Kwiatkowska

Kierownik budowy
Dział realizacji inwestycji

Andrzej Mizgała

Kierownik budowy
Dział realizacji inwestycji

Mateusz Muszyński

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Aleksandra Krzyżanowska

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Michał Mazur

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Iwona Kaniuka

Główna księgowa
Dział finansów i administracji

Olga Kępska

Asystentka ds. finansów i administracji
Dział finansów i administracji