Michał Olejnik

Prezes zarządu
Olejnik Inwestycje powstała z myślą o prowadzeniu procesu realizacji inwestycji jako kompleksowego zadania, począwszy od analizy chłonności poprzez etap projektowania, aż po realizację i rozpoczęcie użytkowania obiektu.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów pokazują jak istotne jest współdziałanie działu realizacji inwestycji i biura projektowego już na etapie doboru gruntu i opracowania dokumentacji projektowej.
Przedmiotem działalności spółki jest Generalne Wykonawstwo obiektów budowlanych obejmujące kompleksową realizację robót budowlanych wraz z we wsparciem inwestora na etapie wyboru działki, analizy wykonalności inwestycji, projektowania, optymalizacji i realizacji inwestycji.
Wiedza i zaangażowanie poparte wieloletnim doświadczeniem przy prowadzeniu i projektowaniu obiektów kubaturowych pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających zadań inwestycyjnych.

Krzysztof Borowiec

Kierownik budowy
Dział realizacji inwestycji

Rafał Kuczykowski

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Jarosław Serwadczak

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Anna Monczak

Główny specjalista ds. kontraktów i umów
Dział kontraktów i umów

Mateusz Muszyński

Inżynier ds. przygotowania produkcji
Dział wsparcia realizacji inwestycji

Beata Włodarczyk

Asystentka ds. kadr i administracji
Dział kadr i administracji

Anna Matusiak

Architekt prowadzący
Dział uzgodnień

Karolina Rosłonek

Asystentka ds. finansów i administracji
Dział finansów i administracji

Martyna Szymańska

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Aleksandra Chochlińska

Inżynier budowy
Dział realizacji inwestycji

Andrzej Mizgała

Kierownik budowy
Dział realizacji inwestycji

Sebastian Mioduszewski

Kierownik budowy
Dział realizacji inwestycji

Karolina Kwiatkowska

Kierownik Robót
Dział realizacji inwestycji

Aleksandra Mikołajczyk

Inżynier Budowy
Dział realizacji inwestycji