Budowa zespołu budynków hotelowych ByMade

Lokalizacja

ul. Legnicka 60c, Wrocław

Inwestor

By Made

Autorzy Projektu

Artur Szczepaniak, Piotr Tracz, Szymon Maciejewski (AP Szczepaniak)

Projekt

III Q 2019 roku

Realizacja

III Q 2021 roku

Pow. użytkowa

3 500 m²

Kubatura

14 000 m³

Pow. terenu inwestycji

4 418 m²

Przedmiotem inwestycji jest generalne wykonawstwo zespołu budynków hotelowych wraz z wykończeniem powierzchni użytkowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie robót żelbetowych stanu surowego,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie elewacji budynków z zastosowanie systemy Elastolith,
- montaż akcentowych łamaczy światła,
- wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych,
- zagospodarowanie terenu inwestycji, budowę parkingów, dróg i powierzchni utwardzonych,
- budowę sieci sanitarnych, ciepłowniczych,
- przebudowę sieci średniego napięcia wraz z budową trafostacji.